Općina Gornja Rijeka objavljuje Javni poziv kojim se obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem su izvedene:

  • Nerazvrstana cesta NC-15 u naselju FODROVEC RIJEČKI u k.o. POFUKI (k.č.br. 1840, 1843/1, 1843/2, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848/1, 1848/2, 1850, 1850, 1853, 1855, 1856/1, 1856/2, 1859, 4470),
  • Nerazvrstana cesta NC-40 u naselju FODROVEC RIJEČKI u k.o. POFUKI (k.č.br.1700),
  • Nerazvrstana cesta NC-62 u naselju DEKLEŠANEC u k.o. GORNJA RIJEKA (k.č.br. 3121),
  • Nerazvrstana cesta NC-145 u naselju DEKLEŠANEC u k.o. GORNJA RIJEKA (k.č.br. 1321, 1336/2, 1338/1, 1338/2, 1343/5, 1345, 3123,
    o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjige.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Gornja Rijeka.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta NC-40, dio NC-15, NC-145 i dio NC-62 izradio je URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE Marija Kovačević, Koprivnica, Ulica Ivana Generalića 3, 48000 Koprivnica, ovlašteni inženjer geodezije Marija Kovačević, mag. ing .geod. et geoinf.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 28. studenog 2022. (ponedjeljak) u vremenu 09.00-13.00 u prostorijama Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Marija Kovačević, Ulica Ivana Generalića 3, Koprivnica, te dodatno putem e-mail adrese: [email protected] ili pozivom na broj 048/200-026.

Ovaj javni poziv se objavljuje na Radiju Križevci, na internetskim stranicama Općine Gornja Rijeka www.gornja-rijeka.hr te na oglasnoj ploči Općine Gornja Rijeka.