Općina Gornja Rijeka objavljuje Javni poziv kojim se obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem su izvedene:
• Nerazvrstana cesta NC-141 u naselju NEMČEVEC u k.o. LUKAČEVEC (k.č.br. 2756, 2752, 2762, 2763, 2765),
• Nerazvrstana cesta NC-143 u naselju KOSTANJEVEC RIJEČKI k.o. GORNJA RIJEKA (k.č.br. 1930, 1894/1, 1984/2, 1894/6, 1895/3),
• Nerazvrstana cesta NC-144 u naselju GORNJA RIJEKA u k.o. GORNJA RIJEKA (k.č.br. 132, 133, 136, 137, 140, 141, 142, 147/1) ,
o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Gornja Rijeka.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta NC-141, NC-143 i NC-144 izradio je URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE Marija Kovačević, Koprivnica, Ulica Ivana Generalića 3, 48000 Koprivnica, ovlašteni inženjer geodezije Marija Kovačević, mag. ing .geod. et geoinf.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 30. ožujka 2022. (srijeda) u vremenu 09.00-13.00 u prostorijama Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Marija Kovačević, Ulica Ivana Generalića 3, Koprivnica, te dodatno putem e-mail adrese: [email protected] ili pozivom na broj 048/200-026.