Županijska uprava za ceste Koprivničko – križevačke županije obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena :

1. Lokalna cesta – LC26044 ; D22 – Fajerovac (L26043), u naselju Donja Rijeka u k.o. GORNJA RIJEKA (k.č.br. 3152/1)
2. lokalna cesta LC 26041 D22 – Kostanjevec Riječki u naselju Kostanjevec Riječki u k.o. GORNJA RIJEKA (k.č.br. 3182)
3. lokalna cesta LC 26042 – Gornja Rijeka (D22) – Deklešanec, u naselju Deklešanec u k.o. GORNJA RIJEKA (k.č.br. 3149/1, 3131)
4. lokalna cesta LC 26043 Gornja Rijeka (D22) – Miholec – Ž2176 u naselju Donja Rijeka u k.o. GORNJA RIJEKA (k.č.br. 3163, 3154, 3153, 3173) o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja javne ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 08. studenog 2019. godine (petak) u vremenu od 8,00 do 14,00 sati u prostoru općinske vijećnice Općine Gornja Rijeka, Trg Sidonije Rubido Erdody 3, Gornja Rijeka.

Cjelovit tekst javnog poziva možete preuzeti OVDJE: Javni poziv ŽUC KKŽ_08 11 2019