Općina Gornja Rijeka objavljuje javni poziv za financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Gornja Rijeka u 2024. godini.

Ukupna planirana vrijednost ovog poziva je 9.670,00 eura, krajnji rok za podnošenje prijava je 18. ožujka 2024. godine do 12,00 sati, a dokumentaciju možete preuzeti u nastavku.