REPUBLIKA HRVATSKA

OPćINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPćINE GORNJA RIJEKA

 

KLASA:  013-03/09-01/06

URBROJ: 2137/25-09- 21

Gornja Rijeka, 28. travnja 2009.

Predmet: Objava rješenja o prihvaćanju kandidatura za izbor članica/članova Općinskog vijeća Općine Gornje Rijeka i zbirne kandidacijske lista za izbor članica/članova Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka, te objava rješenja o prihvaćanju kandidatura za izbor općinskog naćelnika Općine Gornja Rijeka, te zbirne liste pravovaljanih kandidatura za izbor općinskog načelnika Općine Gornja Rijeka

Utvrđuje se pravovaljanom i objavljuje kandidacijska lista za izbor članica/članova općinskog vijeća općine Gornja Rijeka, kako slijedi:

Naziv liste: Hrvatska demokratska zajednicaHDZ

Nositelj liste: Vandica Jambrec

Kandidati:

 1. Vandica Jambrec, Hrvatica, Jablanova 4, Gornja Rijeka, 100400269

PP Križevci

 1. Zdenko Fištrović, Hrvat, Kalnička 3, Gornja Rijeka, 103092769

PP Križevci

 1. Josip Nakani, Hrvat, Dropkovec 69, 15392478, PP Križevci
 2. Stjepan Jačmenjak, Hrvat, Kostanjevec Riječki 36, 14421677, PP Križevci
 3. Dragutin Podolski, Hrvat, Donja Rijeka 20, 102722873, PP Križevci
 4. Zdravko Hasanec, Hrvat, Deklešanec 72, 103531814, PP Križevci
 5. Valent Kuzmić, Hrvat, Pofuki 50, 100648906, PP Križevci
 6. Tomica Pukec, Hrvat, Fajerovec 45, 102475083, PP Križevci
 7. Renato Valjak, Hrvat, Kolarec 98, 102343604, PP Križevci
 8. Mladen Kos, Hrvat, Vukšinec Riječki 50, 101017585, PP Križevci
 9. Josip Horvat, Hrvat, Fodrovec Riječki 28, 101396162, PP Križevci

Utvrđuje se pravovaljanom i objavljuje kandidacijska lista za izbor članica/članova općinskog vijeća općine Gornja Rijeka.

Naziv liste: Hrvatska seljačka stranka HSS

Nositelj liste: Štefica Tukša

Kandidati:

 1. Štefica Tukša, Hrvatica, Kostanjevec Riječki 44, 101014687,

PP Križevci

 1. Franjo Šturbek, Hrvat, Kolarec 90, 15780919,

PP Križevci

 1. Stjepan Borjan, Hrvat, Pofuki 89, 103390153,

PP Križevci

 1. Antun Premelć, Hrvat, Varaždinska 4, Gornja Rijeka, 15780026,

PP Križevci

 1. Dragutin Srbljinović, Hrvat, Dropkovec 37, 100818043,

PP Križevci

 1. Darko Hasanec, Hrvat, Donja Rijeka 12, 100884148,

PP Križevci

 1. Zdravko Štriga, Hrvat, Fajerovec 32, 103198057,

PP Križevci

 1. Stjepan Somođi, Hrvat, Vukšinec Riječki 3, 100966746,

PP Križevci

 1. Ivica Krakan, Hrvat, Deklešanec 34, 103665728,

PP Križevci

 1. Ivkica Berend, Hrvatica, Kralja Bele IV 26, Gornja Rijeka, 100625919,

PP Križevci

 1. Zdravko Valjak, Hrvat, Kolarec 63, 101799010,

PP Križevci

 

Utvrđuje se pravovaljanom i objavljuje kandidacijska lista za izbor članica/članova općinskog vijeća općine Gornja Rijeka.

Naziv liste: Socijaldemokratska partija HrvatskeSDP

Nositelj liste: Mladen Bukal

Kandidati:

 1. Mladen Bukal, Hrvat, Kostanjevec R. 83, 15230342,

PP Križevci

 1. Josip đurinić, Hrvat, Kralja Bele IV 29, G. Rijeka, 102543084,

PP Križevci

 1. Darko Fištrović, Hrvat, Kralja Bele IV 39, G. Rijeka, 102129185,

PP Križevci

 1. Martina Šatvar, Hrvatica, Dropkovec 22, 103605119,

PP Križevci

 1. Božidar Podolski, Hrvat, Fodrovec Riječki 18, 100069582,

PP Križevci

 1. Domagoj Nemčić, Hrvat, Kostanjevec R. 24, 102309894,

PP Križevci

 1. Miroslav đurinić, Hrvat, Kralja Bele IV 23, G. Rijeka, 102661311,

PP Križevci

 1. Franjo Tukša, Hrvat, Kostanjevec R. 66, 15230315,

PP Križevci

 1. Darko Pukec, Hrvat, Križevačka 22, G. Rijeka, 100589298,

PP Križevci

 1. Branko đurinić, Hrvat, Varaždinska 40, G. Rijeka, 12568255,

PP Križevci

 1. Damir đurinić, Hrvat, Kralja Bele IV 2, G. Rijeka, 101746302,

PP Križevci

 

Uputa o pravnom lijeku:

Prigovor protiv ovog rješenja mogu podnijeti političke stranke, kandidati, najmanje 100 birača ili najmanje 5% birača Općine Gornja Rijeka (sukladno članku 56. stavak 1. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave).

Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja podnosi se Županijskom izbornom povjerenstvu Koprivničko-križevačke županije u roku od 48 sati računajući od isteke dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor (članak 57. stavak 1. i članak 58. stavak 1. Zakona).

 

ZBIRNA LISTA KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR čLANICA/čLANOVA OPćINSKOG VIJEćA OPćINE GORNJA RIJEKA

 1. Naziv liste: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

Nositelj liste:  VANDICA JAMBREC

 1. Naziv liste: HRVATSKA SELJAčKA STRANKA – HSS

Nositelj liste:  ŠTEFICA TUKŠA

 1. Naziv liste: SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE

                    –  SDP

Nositelj liste:  MLADEN BUKAL

 

 

 

 

Utvrđuje se pravovaljanom i objavljuje kandidatura za izbor Općinskog načelnika općine Gornja Rijeka.

Kandidat   Ljiljana Fištrović, Hrvatica, Kalnička 3,

Gornja Rijeka, 101828338, PP Križevci

Zamjenik kandidata   Marko Zgorelec, Hrvat, Deklešanec 44,

102023658, PP Križevci

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

 

Utvrđuje se pravovaljanom i objavljuje kandidatura za izbor Općinskog načelnika općine Gornja Rijeka.

Kandidat:  Štefica Tukša, Hrvatica, Kostanjevec Riječki 44,

101014687, PP Križevci

Zamjenik kandidata:  Ivica Srbljinović, Hrvat, Dropkovec 14,

101274483, PP Križevci

Hrvatska seljačka stranka – HSS

 

Uputa o pravnom lijeku:

Prigovor protiv ovog rješenja mogu podnijeti političke stranke, kandidati i zamjenici kandidata, najmanje 100 birača ili najmanje 5% birača Općine Gornja Rijeka (sukladno članku 85. Zakona o izboru načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba).

Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja podnosi se Županijskom izbornom povjerenstvu Koprivničko-križevačke županije u roku od 48 sati računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koju se stavlja prigovor (članak 86. stavak 2. i članak 87. stavak 1. Zakona).

 

 

 

 

 

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR OPćINSKOG NAčELNIKA OPćINE GORNJA RIJEKA

 1. Kandidat Ljiljana Fištrović, Hrvatica, Kalnička 3,

Gornja Rijeka, 101828338, PP Križevci

Zamjenik kandidata   Marko Zgorelec, Hrvat, Deklešanec 44,

102023658, PP Križevci

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

 

 1. Kandidat Štefica Tukša, Hrvatica, Kostanjevec Riječki 44,

101014687, PP Križevci

Zamjenik kandidata   Ivica Srbljinović, Hrvat,

                       Dropkovec 14, 101274483, PP Križevci

Hrvatska seljačka stranka – HSS