Na temelju članka 5. stavak 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Gornja Rijeka (”Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 3/08) Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka na 4.sjednici održanoj 16. studenog 2011. godine utvrđuje

 

LISTU KANDIDATA

za izbor u Savjet mladih Općine Gornja Rijeka

 

I.

Utvrđuje se lista kandidata koji ispunjavaju uvjete za izbor u Savjet mladih Općine Gornja Rijeka:

1. ĐURINIĆ TANJA , rođ. 12.11.1989. godine iz Gornje Rijeke, Novoselska 16,
PREDLAGATELJ: Društvo športske rekreacije ”Capin”

 

2. ZGORELEC LUKA, rođ. 10.01.1992. godine iz Deklešanca 44,

PREDLAGATELJ: Društvo športske rekreacije ”Capin”

 

3. NEMČIĆ KRUNOSLAV, rođ. 14.05.1990. godine iz Kolarca 66,

PREDLAGATELJ: Dobrovoljno vatrogasno društvo Kolarec

 

4. KOS SAŠA, rođ. 27.08.1991. godine iz Kolarca 115,

PREDLAGATELJ: Dobrovoljno vatrogasno društvo Kolarec

 

5. PREMELČ LUKA, rođ. 29.04.1995. godine iz Gornje Rijeke, Varaždinska 4,

PREDLAGATELJ: Udruga ”Potkalnički plemenitaši”

 

6. PODOLSKI GABRIJEL, rođ. 16.06.1993. godine iz Donje Rijeke 4,

PREDLAGATELJ: Udruga ”Potkalnički plemenitaši”

 

7. SOMOĐI MLADEN, rođ. 27.07.1988. godine iz Vukšinca Riječkog 54,

PREDLAGATELJ: Društvo športske rekreacije ”Vukšinec Riječki”

II.

Ova lista kandidata objaviti će se na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Gornja Rijeka.
Klasa: 022-05/11-01/01
Ur.broj: 2137/25-11-13
Gornja Rijeka 16. studenog 2011.

 

PREDSJEDNIK

Zdravko Valjak