Općinski načelnik Općine Gornja Rijeka donio je 17. lipnja 2024. godine Odluku o dodjeli financijskih sredstava udruga prijavljenim na Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga koje su od interesa za Općinu Gornja Rijeka za 2024. godinu.

Odluka je objavljena 17. lipnja 2024. godine i možete je preuzeti u nastavku.