Općina Gornja Rijeka će i ove godine za sve učenike Osnovne škole Sidonije Rubido Erdody s prebivalištem na području Općine  osigurati radne bilježnice te likovne mape i pribor za tehničku kulturu.

Kako je Odlukom Vlade Republike Hrvatske odlučeno da će se udžbenici  ove godine financirati iz državnog proračuna, učenike će svi potrebni udžbenici i nastavni materijali za novu školsku godinu 2019./2020. dočekati u njihovim klupama prvi dan škole.

Svim učenicima želimo ugodne ljetne praznike.