Općinski načelnik Općine Gornja Rijeka donio je 21. ožujka 2023. godine Odluku da za II. Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Gornja Rijeka nije potrebno procesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš koju možete preuzeti u nastavku.