Temeljem prikupljenih mišljenja nadležnih tijela općinski načelnik Općine Gornja Rijeka donio je Odluku da za Strategiju razvoja Općine Gornja Rijeka za razdoblje 2015. – 2020. godine nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.

Navedenu Odluku možete preuzeti OVDJE: odluka da za strategiju nije potreban postupak strateške procjene utjecaja na okoliš