Općinski načelnik Općine Gornja Rijeka donio je Odluku o dodijeli financijskih sredstava udruga prijavljenim na Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Gornja Rijeka za 2018. godinu.

Odluku možete preuzeti OVDJE: Odluka o dodijeli financijskih sredstava 28.12.2018.