Općinski načelnik Općine Gornja Rijeka donio je Odluku o dodjeli financijskih sredstava udruga prijavljenim na Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Gornja Rijeka u 2018. godini.

Navedenu Odluku možete preuzeti OVDJE: Odluka o dodjeli financijskih sredstava udruge 2018