Odluka o općinskim porezima – 5.4.2017.

Odluka o izmjenama Odluke općinskim porezima Općine Gornja Rijeka – 23.11.2017.