Odluka o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga – 21.12.2017.