Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije odobrilo je sufinanciranje  dukumentacije za pješačko-biciklističke staze na području Općine Gornja Rijeka u iznosu 170.000,00 kuna prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova.