19. srpnja 2012. godine održana je tematska sjednica s poduzetnicima koji gravitiraju na području Općine Gornja Rijeka vezano na projektne ideje, zahtjeve i prijedloge kod izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gornja Rijeka.

Cilj sastanka bio je upoznati poduzetnike sa sadržajem postojećeg Prostornog plana te ih afirmirati da se uključe sa svojim idejama kod izmjena i dopuna navedenog.

Razlozi izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana su:

  • ucrtavanje nerazvrstanih cesta,
  • proširivanje građevinskog područja sukladno pristiglim zamolbama,
  • definiranje mješovite zone klijeti i vinograda,
  • definiranje poslovne zone,
  • stavljanje izdvojenih objekata koji trenutno nisu u građevinska područja,
  • brisanje obveze izrada DPU-a,
  • redefiniranje načina gradnje u stambenim zonama,
  • detaljnija obrada biljne i stočne proizvodnje,
  • definiranje uvjeta za izgradnju solarnih elektrana i bioplinskih postrojenja,
  • ostali pristigli zahtjevi.