U srijedu 31. kolovoza 2016. godine održana je 26. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka koju je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Mladen Bukal, a uz vijećnike prisustvovao joj je općinski načelnik Općine Gornja Rijeka Darko Fištrović, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Andreja Bogdan, stručni suradnik za računovodstvene poslove Valentina Valjak i  Marina Srbljinović, vršiteljica dužnosti ravnatelja Općinske knjižnice Sidonije Rubido Erdody.

Pod prvom točkom dnevnog reda Mandatna komisija podnijela je izvješće kojim je utvrđeno da je dosadašnjoj vijećnici Ivani Podolski mandat prestao po sili zakona, te je za njenu zamjenu Socijaldemokratska partija Hrvatske – Hrvatska stranka umirovljenika predložila gospodina Zdenka Hasanec koji je položio prisegu i postao vijećnik Općine Gornja Rijeka.

Za novog predsjednika Odbora za statut i poslovnik i člana Odbora za financije i proračun umjesto dosadašnje vijećnice Ivane Podolski izabran je vijećnik Zdenko Hasanec.
Prihvaćeno je izvješće o poslovanju za prvih šest mjeseci ove godine Općinske knjižnice Sidonije Rubido Erdody.
Prihvaćene su izmjene Programa:
  • održavanja komunalne infrastrukture,
  • gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
  • u osnovnom školstvu,
  • u kulturi,
  • u protupožarnoj zaštiti i socijalnoj skrbi, nakon čega su prihvaćene i Izmjene i dopune Proračuna Općine Gornja Rijeka za 2016. godine.
Donesena je Odluka o potpisivanju ugovora s Ministarstvom kulture o odobravanju sredstava za uređenje Malog Kalnika u 2016. godini.
Donesen je Zaključak o potpisivanju Ugovora s Državnim uredom za upravljanje državnom imovinom kojim se Općini daruje dio zgrade u vlasništvu Republike Hrvatske za potrebe proširenja Općinske knjižnice.
Sve točke dnevnog reda usvojene su jednoglasno.