Središnji državni ured za demografiju i mlade sukladno Programu potpore za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u općinama Republike Hrvatske u 2023. godini Općini Gornja Rijeka dodijelio je financijska sredstva u maksimalnom iznosu od 29.040,00 eura (218.801,88 kuna).

Financijska sredstva dodijeljena Odlukom namijenjena su za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini, odnosno za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u Dječjem vrtiću Mali medo.

Odobrena sredstva utrošiti će se u pokriće dijela rashoda za zaposlene i tekućih troškova vrtića, a roditelji će biti izuzeti od obveze plaćanja udjela u cijeni dječjeg vrtića/predškolskog programa za mjesec svibanj ili lipanj 2023. godine.