Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost donio je Odluku o neposrednom sufinanciranju Programa korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama kojom je Općini Gornja Rijeka odobreno 360.000,00 kuna za postavu solarnih toplinskih kolektora i fotonaponskih sustava na obiteljskim kućama.

Općina Gornja Rijeka podnijela je ponudu na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje Programa korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama za postavu 10 sustava sa solarnim toplinskim kolektorima i 5 fotonaponskih sustava ukupne vrijednosti investicije 450.000,00 kuna. Općini Gornja Rijeka kao općini od posebne državne skrbi odobreno je 80%opravdanih troškova projekta Fonda, najviše do 24.000,00 kuna po sustavu

Općina je također uputila ponudu Fondu za sufinanciranje Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća za zamjenu postojeće ugradnjom nove vanjske stolarije i povećanje toplinske zaštite ovojnice kuće (fasada), no odluka po tom Javnom pozivu još nije donesena.