Plan nabave Općine Gornja Rijeka za 2020. godinu

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 101/17), Plan nabave Općine Gornja Rijeka za 2020. objavljen je i u Elektroničkom oglasniku javne nabave .