Popis sponzorstva i donacija Općine Gornja Rijeka u 2017. godini sa stanjem na dan 31. prosinca 2017. godine možete preuzeti u nastavku:

POPIS KORISNIKA DONACIJA OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2017.