Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 11.6.2024. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2024/S F02-0005717. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 1.7.2024., 09:00 sati.