Općina Gornja Rijeka kao javni naručitelj priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za radove dogradnje Dječjeg vrtića Mali medo

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima je objavljeno na stranicama EOJN RH i traje zaključno sa 26. ožujka 2024. godine.

Dokumentacija se može vidjeti na EOJN RH:

https://eojn.hr/prior-consultation-eo/4795