Na zatjev naručitelja Hrvatske cceste d.o.o., Vončinina ulica br.3, 10000 ZAREB, GEO-DIN d.o.o. za geodetske poslove iz Varaždina, Stanka Vraza 15., izradio je geodetski elaorat temeljem izvršne lokacijske dozvole za zavat u prostoru: rekonstrukcija državne ceste DC22, dionica Sudovec- Gornja Rijeka na katastarskim česticama u k.o. Gornja Rijeka na  području Općine Gornja Rijeka u Koprivničko –Križevačkoj županiji.

Na javni uvid pozivaju se svi nositelji prava na predmetnim katastarskim česticama.

Javni uvid u Geodetski elaborat održat će se dana 28.06.2023. godine (srijeda) u periodu od 11,00 do 14,00 sati u prostorijama Općine Gornja Rijeka, Gornja Rijeka, Trg Sidonije Rubido Erdody, 48268 GORNJA RIJEKA

Popis predmetnih katastarskih čestica u k.o. Gornja Rijeka koje se izlažu na javni uvid:

na k.č. 332/1, 332/2, 340/1, 340/5, 340/6, 340/7, 482/3, 482/4, 483, 484/2, 484/3, 492/1, 492/2, 493, 494,

495, 499, 500, 503, 504, 507/1, 508/2, 509/4, 510, 512/1, 512/2, 512/3, 512/4, 513, 514/2, 515/1, 515/2,

516/2, 1852/1, 1852/2, 1852/3, 1852/4, 1858/1, 1859/1, 1859/2, 1859/3, 1863/2, 1863/3, 1863/5, 1863/10,

1863/11, 1864, 1871, 1872/1, 1872/2, 1874/1, 1874/2, 1875/1, 1875/2, 3094, 3095/1, 3095/2, 3097, 3098,

3104, 3182/1 u K.O. GORNJA RIJEKA.