Utorak, 13 Listopad 2015

Obavještavamo šumoposjednike (vlasnike privatnih šuma) da će se javna rasprava za prijedlog programa gospodarenja za šume šumoposjednika za G.J. Kalnička Kapela-Gornja Rijeka održati 15. listopada 2015. godine u prostorijama Općine Gornja Rijeka s početkom u 10,00 sati.

Program gospodarenja su izradili i prezentirati će ga djelatnici Hrvatskih šuma d.o.o. Uprave šuma podružnice Koprivnica, Odjel za uređivanje šuma.

Program gospodarenja šumama šumoposjednika obuhvaća k.o. Gornja Rijeka, Lukačevec, Štrigovec, Kalnička Kapela, Ljubeščica, Sudovec, Čanjevo, Grana i Novi Marof.