Općina Gornja Rijeka i Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci

pozivaju sve zainteresirane mještane Općine Gornja Rijeka

 na prezentaciju

PROJEKTA IZDOVOJENOG SAKUPLJANJA

 KORISNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE GORNJA RIJEKA.

Prezentacija projekta održat će se 18.07.2012. (srijeda) s

početkom u 18,30 sati u prostorijama OŠ S. Rubido Erdody.

Projekt izdvojenog sakupljanja otpada prezentirat će:

          – Goran Gregurek, direktor Komunalnog poduzeća d.o.o.,

          – Dijana Dretar Mijač, voditeljica sustava kvalitete i zaštite okoliša u Komunalnom poduzeću d.o.o.