Tvrtka Forum invest d.o.o. održala je 16. rujna 2016. godine predstavljanje Strategije ukupnog razvoja Općine pred vijećnicima i načelnikom Općine. Vizija razvoja Općine Gornja Rijeka za 2020. godinu je postati područje s niskom stopom nezaposlenosti, smanjenim odljevom stanovništva, temeljeno na razvoju poljoprivrede, ruralnog turizma, te malog i srednjeg poduzetništva,s poboljšanom kvalitetom života u smislu komunalne infrastrukture i društvenih sadržaja pridajući posebnu pažnju zaštiti kulturnih i prirodnih znamenitosti te održivom gospodarenju.
Ciljevi razvojne strategije su:
Strateški cilj 1. Razvoj gospodarstva temeljen na MSP, poljoprivredi i ruralnom turizmu
Strateški cilj 2. Poboljšanje kvalitete života poboljšanjem komunalne i društvene infrastrukture, te razvoj civilnog sektora
Strateški cilj 3. Zaštita okoliša, očuvanje kulturnih i prirodnih vrijednosti, te poticanje održivog gospodarenja
Na predstavljanju je usuglašen tekst strategije koji će biti upućen na usvajanje na Općinsko vijeće. Strategija ukupnog razvoja temeljni je dokument razvoja Općine i podloga za korištenje EU fondova u budućem razdoblju.