Zbog visokih temperatura i suše ove godine, na području Općine Gornja Rijeka nastale su velike štete na ratarskim kulturama, voćnjacima i vinogradima.

Na zahtjev Općine Gornja Rijeka, 26. kolovoza 2022. godine Koprivničko-križevačka županija proglasila je prirodnu nepogodu na našem području.

Poljoprivredni proizvođači štetu mogu prijaviti do 05. rujna 2022. godine putem elektroničke pošte na adresu [email protected], a prijava se može predati i osobno u prostorijama JUO općine u uredovno radno vrijeme od 7 do 15 sati.

Obrazac prijave štete dostupan je u nastavku na web stranici Općine Gornja Rijeka (može se preuzeti i u prostorijama JUO općine), a uz njega je obavezno priložiti:

  • presliku osobne iskaznice
  • OIB
  • dokaz o prijavi potpore za 2022. godinu APPRR-U – kopija lista A i B Zahtjeva za potporu.
  • IBAN žiro ili tekućeg računa (poželjno je dostaviti i presliku kartice)
  • kontakt prijavitelja štete

U prijavi je potrebno navesti površinu i postotak štete za ratarsku kulturu, za voćarsku kulturu potrebno je uz površinu navesti i broj komada voćki te obavezno je li za navedene kulture ugovoreno osiguranje.

Ukoliko je šteta nastala na ekološkoj proizvodnji, isto je potrebno naznačiti na prijavi.

Za sve upite ili nejasnoće kod ispunjavanja obrazaca, molimo Vas da se javite u Općinu Gornja Rijeka putem telefona: 048/ 855-021.