Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) i članku 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 101/17. i 144/20), Registar ugovora Općine Gornja Rijeka objavljen je i u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Registar ugovora nabava 2018.

Registar Ugovora javne i jednostavne nabave od 18.5.2018.-2.8.2019.

Registar ugovora – 18.5.2018-31.12.2019.