REPUBLIKA HRVATSKA

KOPRIVNIčKO – KRIŽEVAčKA ŽUPANIJA

OPćINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPćINE GORNJA RIJEKA

 

 

KLASA: 013-3/09-01/06

URBROJ: 2137/25-09-43

Gornja Rijeka, 17. svibnja 2009.

 

 

Na temelju članka 67.,  68. i 34. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika grada Zagreba (”Narodne novine” broj 109/07, 125/08), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Gornja Rijeka utvrđuje i objavljuje rezultate izbora provedenih 17. svibnja 2009. godine

 

 

ZA IZBOR OPćINSKOG NAčELNIKA

OPćINE GORNJA RIJEKA

  1. Od ukupno 1526 birača upisanih u popise birača glasovalo je 932 birača.

 

 

Pojedine KANDIDATKINJE dobile su slijedeći broj glasova:

 

  1. LJILJANA FIŠTROVIć,  207  glasova od broja ukupnih glasova;

 

  1. ŠTEFICA TUKŠA,  710   glasova od broja ukupnih glasova.

 

Nevažećih listića bilo je  15  od ukupnog broja glasova.

 

Sukladno članku 34. za općinsku načelnicu Općine Gornja Rijeka izabrana je ŠTEFICA TUKŠA,  zajedno sa zamjenikom IVICA SRBLJINOVIć.

 

Predsjednik:

 

Zdravko Lovreković