U sklopu REACT projekta u kojem sudjelujemo izrađen je upitnik koji se odnosi na mlade ljude u dobi od 15 do 25 godina.

Molimo Vas da ga ispunite.

REACT survey