Proračun Općine Gornja Rijeka za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

77

Proračun Općine Gornja Rijeka 2020. 

Obrazloženje Proračuna Općine Gornja Rijeka za 2020. godinu

Vodič kroz proračun

Plan razvojnih programa 2020

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Gornja Rijeka za 2020. godinu

Programi javnih potreba 2020. godina