Proračun Općine Gornja Rijeka 2020. 

Obrazloženje Proračuna Općine Gornja Rijeka za 2020. godinu

Vodič kroz proračun

Plan razvojnih programa 2020

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Gornja Rijeka za 2020. godinu

Programi javnih potreba 2020. godina