Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije odobrilo je sufinanciranje radova za projekt izgradnje zgrade primarne zdravstvene zaštite – II faza iz Programa održivog razvoja lokalne zajednice u iznosu od 100.000,00 kuna.