Ministarstvo zaštite okoliša i energetike odobrilo je Općini Gornja Rijeka projekt pod nazivom Edukacijom do smanjenja otpada (Ref.broj: KK.06.3.1.07.0008) ukupne vrijednosti 385.557,00 kuna.
Cilj projekta je informirati  stanovnike Općine Gornja Rijeka, Sveti Petar Orehovec, Visoko, Breznica i Breznički Hum o načinima postupanja otpadom koji dovode do smanjenja količine otpada odloženog na odlagališta kroz 5 obveznih i 7 preporučenih izobrazno-informativnih aktivnosti. Uz izobrazno informativne aktivnosti projekt uključuje aktivnosti promidžbe i vidljivosti i upravljanja projektom.
Stečeno znanje građani će primijeniti kod svakodnevnih životnih navika i usvojiti važnost odgovornog postupanja s otpadom u smislu održivog razvoja svojih lokalnih sredina.
Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda.
r-educirajmo | Edukacijom do smanjenja otpada

r-educirajmo | Edukacijom do smanjenja otpada