Općinski načelnik donio je Godišnji plan raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Gornja Rijeka u 2018. godini.

Godišnji plan možete preuzeti OVDJE: Godišnji plan raspisivanja natječaja udruge 2018