Naziv projekta: Izgradnja dječjeg vrtića

Kratki opis projekta:

Projekt se odnosi na izgradnju i opremanje dječjeg vrtića u Općini Gornja Rijeka

Aktivnosti koje će se provesti ovim projektom  mogu se segmentirati na:

  1. Aktivnosti upravljanja projektom (tehničko upravljanje, nadzor nad gradnjom, financijsko upravljanje projektom, javna nabava),
  2. Aktivnosti vezane uz izgradnju i opremanje dječjeg vrtića u naselju Gornja Rijeka,
  3. Aktivnosti promidžbe i vidljivosti koji se ostvaruju putem informativne  ploče. 

Ciljevi projekta: Ciljevi projekta odnose se na stvaranje uvjeta za organizirano održavanje i provođenje vrtićkog odgoja na području Općine Gornja Rijeka   čime bi se povećao društveni standard i smanjili troškovi mladim obiteljima koji sada odvoze djecu u obližnje gradove (Križevci, Sveti Ivan Zelina i Novi Marof) gdje postoje organizirani  vrtići.

Specifični ciljevi odnose se na:

  • Izgradnju vrtića
  • Opremanje vrtića

Rezultati projekta :

Očekivani mjerljivi rezultati projekta odnose se na stvorene uvjete za vrtićki odgoj što znači da se rezultati projekta mogu opisati kao:

  • Izgrađen dječji vrtić građevinske bruto površine 579,33 m²,
  • Opremljen dječji vrtić potrebnom opremom, 
  • Ishođena uporabna dozvola.

Navedenim rezultatima postići će se dugoročni održivi razvoj zajednice jer će se stvoriti uvjeti i standard koji imaju okolni gradovi, te će mladi imati manju potrebe za iseljavanjem u razvijenije jedinice lokalne samouprave.

Ukupna vrijednost projekta:

8.420.000,00 HRK

Iznos potpore:

6.086.337,70 HRK

Udio u sufinanciranom dijelu:

85% Europska unija, 15% Republika Hrvatska

Razdoblje provedbe projekta:

1.4.2018. – 31.12.2022.

Kontakt osoba za više informacija:

Ivan Biškup, 098/221-173, email: [email protected]

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske Unije iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014-2020, Podmjera 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.