Izmjene programa javnih potreba Općine Gornja Rijeka u 2017. godini za objavu