REPUBLIKA HRVATSKA

KOPRIVNIčKO – KRIŽEVAčKA ŽUPANIJA

OPćINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPćINE GORNJA RIJEKA

 

KLASA: 013-3/09-01/06

URBROJ: 2137/25-09-52

 

Gornja Rijeka, 02. lipnja 2009.

 

Izvješće o utrošku sredstava za izbornu promidžbu temeljem članka 32 Zakona

o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba («Narodne novine» broj 109/07 i 125/08.),  kandidatkinja za Općinsku načelnicu

 

Štefica Tukša za izbornu promidžbu utrošila je 11.810,00 kuna u cijelosti

iz proračuna Hrvatske seljačke stranke.

 

Sredstva su utrošena za:

 

– promidžbeni materijal

– plakate, preklopnice

– emisiju na radio postaji Križevci

– te za predizborni skup

 

Kandidatkinja za Općinsku načelnicu  Ljiljana Fištrović  nije podnijela završno izvješće o utrošku sredstava za izbornu promidžbu.

 

Općinsko izborno povjerenstvo

Gornja Rijeka