dbor za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije na 4. sjednici održanoj 4. siječnja 2011. godine donio je Zaključak o objavi Poziva građanima, pravnim osobama i drugim organizacijskim oblicima te njihovim tijelima na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije kojim je pokrenut postupak za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije.

Javna priznanja Koprivničko-križevačke županije su:

Nagrada Koprivničko-križevačke županije za životno djelo

Nagrada Koprivničko-križevačke županije za doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke županije

Nagrada Koprivničko-križevačke županije za iznimno postignuće u protekloj godini

Zahvalnica Koprivničko-križevačke županije

Odlukom o javnim priznanjima Koprivničko-križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 1/03 – pročišćeni tekst, i 12/09) utvrđeni su predlagači, kriteriji, broj javnih priznanja koja se dodjeljuju i postupak za dodjelu javnih priznanja.

Javna priznanja mogu se dodjeljivati građanima Koprivničko-križevačke županije i drugim osobama, njihovim udrugama, jedinicama lokalne samouprave i uprave, jedinicama lokalne samouprave, ustanovama, trgovačkim društvima, vjerskim zajednicama i drugim pravnim osobama za uspjehe u radu kojima pridonose razvitku i ugledu Koprivničko-križevačke županije.

Rok za podnošenje pisanih prijedloga je zaključno sa 14. veljače 2011. godine.

Napominjemo da će Poziv biti objavljen u”Podravskom listu” 10. siječnja 2011., u “Glasu Podravine” 14. siječnja 2011., u “Križevačkom vijesniku” 30. siječnja 2011. godine i na web stranici Županije www.kckzz.hr