Općina Gornja Rijeka objavljuje Javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Gornja Rijeka kako slijedi:

a) Poslovni prostor koji se nalazi na kčbr 1816/20, zk.ul. 3102 k.o. Gornja Rijeka, Radnička ulica 10, Gornja Rijeka, a koji se sastoji od poslovnog prostora za proizvodne djelatnosti korisne površine  655,29m². Poslovnom prostoru pripada i okolno dvorište korisne površine 1.000,00m², koje se korisniku daje na korištenje i održavanje.

Oznaka poslovnog prostora: PP1

Namjena prostora: Proizvodna djelatnost – tiha proizvodna djelatnost.

Početna cijena mjesečne zakupnine: 8,00 kn/m² za poslovni prostor površine 655,29m² što ukupno iznosi 5.242,32 kune.

Iznos jamčevine: 1.572,70 kune.

Trajanje zakupa: 10 godina.

Energetski certifikat: razred C.

Rok predaje poslovnog prostora zakupniku: Po potpisu ugovora o zakupu, odnosno danom njegove solemnizacije (potvrde) od strane javnog bilježnika.

b) Poslovni prostor na katu zgrade koja se nalazi na kčbr 56/2, zk.ul. 2618  k.o. Gornja Rijeka, Trg Sidonije Rubido Erdody 3, Gornja Rijeka površine 7,91m².

Oznaka poslovnog prostora: PP12

Namjena prostora: Uslužna djelatnost – trgovačka, knjigovodstvena, administrativna, uredska i ostale poslovne usluge i djelatnosti malih obrta.

Početna cijena mjesečne zakupnine: 15,00 kn/m² za poslovni prostor površine 7,91m² što ukupno iznosi 118,65 kuna.

Iznos jamčevine: 35,60 kn.

Trajanje zakupa: 3 godine.

Energetski certifikat: razred F.

Rok predaje poslovnog prostora zakupniku: Po potpisu ugovora o zakupu, odnosno danom njegove solemnizacije (potvrde) od strane javnog bilježnika.

Rok za podnošenje ponuda je 28. srpnja 2020. godine do 9,00 sati.