Općina Gornja Rijeka objavljuje Javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Gornja Rijeka kako slijedi:

Poslovni prostor na katu zgrade koja se nalazi na kčbr 56/2, zk.ul. 2618 k.o. Gornja Rijeka, Trg Sidonije Rubido Erdody 3, Gornja Rijeka površine 7,91m².

Oznaka poslovnog prostora: PP12

Namjena prostora: Uslužna djelatnost – trgovačka, knjigovodstvena, administrativna, uredska i ostale poslovne usluge i djelatnosti malih obrta.

Početna cijena mjesečne zakupnine: 15,00 kn/m² za poslovni prostor površine 7,91m² što ukupno iznosi 118,65 kuna.

Iznos jamčevine: 35,60 kn.

Trajanje zakupa: 3 godine.

Energetski certifikat: razred F.

Rok predaje poslovnog prostora zakupniku: Po potpisu ugovora o zakupu, odnosno danom njegove solemnizacije (potvrde) od strane javnog bilježnika.

Rok za podnošenje ponuda je 11. studenoga 2020. godine do 9,00 sati.