Općina Gornja Rijeka objavljuje Javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Gornja Rijeka kako slijedi:

Poslovni prostor u prizemlju zgrade koja se nalazi na kčbr 36, zk.ul. 1719 k.o. Gornja Rijeka, Trg Sidonije Rubido Erdody 4, Gornja Rijeka površine 13,76m².
Oznaka poslovnog prostora: PP5
Namjena prostora: Uslužna djelatnost – uredska, frizerska, kozmetičarska i ostale poslovne usluge i djelatnosti malih obrta.
Početna cijena mjesečne zakupnine: 15,00 kn/m² za poslovni prostor površine 13,76m² što ukupno iznosi 206,40 kuna.
Iznos jamčevine: 61,92 kn.
Trajanje zakupa: 3 godine.
Energetski certifikat: razred D.
Rok predaje poslovnog prostora zakupniku: Po potpisu ugovora o zakupu, odnosno danom njegove solemnizacije (potvrde) od strane javnog bilježnika.

Krajnji rok za podnošenje ponuda je 29. ožujka 2022. godine do 9,00 sati.