Općina Gornja Rijeka objavljuje Javni natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Gornja Rijeka za radna mjesta stručni suradnik za računovodstvene poslove i viši referent – komunalno-poljoprivredni redar.

Natječaj je objavljen 27. rujna 2023. godine u Narodnim novinama broj 111/23, stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Općine Gornja Rijeka, a rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave.