Općina Gornja Rijeka objavljuje Javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasnišvu Općine Gornja Rijeka

Katastarska općinaKat. čestica  Zk. uložakPovršina u m2Ukupna površina u m²  NamjenaPočetna godišnja zakupninaTrajanje zakupa
Pofuki676/5160313667  16555  oranica0,0242EUR/m² odnosno ukupno 400,63 EUR    5 godina
Dio 663/215212425
Dio 6671521463

Kranji rok za predaju ponuda je 5. veljače 2024. do 14,00 sati. Javno otvaranje ponuda održati će se 12. veljače 2024. godine u 13,30 sati u prostorijama Općine Gornja Rijeka. Cjelukupni tekst Javnog natječaja i obrazac ponude možete pruzeti u nastavku.