Općina Gornja Rijeka objavljuje javni natječaj za prodaju rabljenih vozila u vlasništvu Općine Gornja Rijeka.

Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda, a rok za predaju ponuda je 8 dana od dana objave javnog natječaja.

Javni natječaj je objavljen 25.2.2021., a detalje možete vidjeti u nastavku.