Općinski načelnik Općine Gornja Rijeka raspisuje Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Gornja Rijeka u svrhu postave kioska.

Zemljište se nalazi na kčbr. 34. k.o. Gornja Rijeka, Vinogradska ulica, Gornja Rijeka na vrijeme od 5 godina po početnoj cijeni od 10,00 kuna po m2.

Pisane ponude se mogu dostaviti u roku od osam dana od dana objave (dan objave: 10.12.2014. godine).

Tekst natječaja možete preuzeti:   OVDJE