Na temelju članka 44.  Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12) Općinski načelnik Općine Gornja Rijeka upućuje:

 

JAVNI POZIV

vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenih zgrada

radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju

 

Ovim javnim pozivom Općina Gornja Rijeka  poziva sve bespravne graditelje koji su imali izgrađenu građevinu do 21.06.2011. da dođu podnijeti zahtjev u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Ispostavu Križevci radi ishođenja potrebnih dokumenata za legalizaciju objekata.

 

PREDAJA ZAHTJEVA:

Postupak za donošenje rješenja o izvedenom stanju pokreće se na zahtjev stranke koji se predaje Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Ispostava Križevci, Ivana Zakmardija Dijankovečkog 18/I.

Telefon: 048/270-670

 

KRAJNJI ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DONOŠENJE RJEŠENJA O IZVEDENOM STANJU JE 30. LIPNJA 2013. GODINE I NAKON PROTEKA TOGA ROKA NE MOŽE SE VIŠE PODNIJETI.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK:

Štefica Tukša