Odbor za dodjelu javnih priznanja Općine Gornja Rijeka poziva građane, pravne osobe i druge organizacijske oblike te njihova tijela na podnošenje prijedloga za dodjelu Javnih priznanja Općine Gornja Rijeka i to:

1. Počasni građanin Općine Gornja Rijeka
2. Nagrada Općine Gornja Rijeka za životno djelo
3. Nagrada Općine Gornja Rijeka
4. Zahvalnica Općine Gornja Rijeka

Rok za podnošenje pisanih prijedloga je zaključno sa 20. kolovoza 2020. godine.