Općina Gornja Rijeka objavljuje Javni poziv za dostavu ponuda u postupku nabave fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe.

Zainteresirani gospodarski subjekti svoje ponude mogu podnijeti do 6. travnja 2021. godine do 12,00 sati, a dokumentaciju možete preuzeti u nastavku.